Flits


Materiaal inleveren voor de Flits kan bij één van de redactieleden, indien mogelijk op diskette of cd. Ook bestaat de mogelijkheid om het materiaal in de flitsklapper te deponeren bij café Hopmans.


Email: infoflitsdvsg@gmail.com

 

- pdf-file brief landelijk meldpunt excessen

- brief dwf fase 4