Nieuws


De ledenvergadering van 25 november is i.v.m. Corona uitgesteld.


Op woensdag 25 november zou normaal gesproken onze jaarlijkse ledenvergadering op het programma staan. Door alle beperkingen kan die helaas geen doorgang vinden. Hoewel we als bestuur hebben overwogen om de vergadering digitaal te organiseren, hebben we toch besloten dit niet te doen omdat we denken dat we een groot aantal van met name onze oudere leden digitaal niet - of moeilijk kunnen bereiken. Omdat een ledenvergadering voor alle leden toegankelijk moet zijn, stellen we de ledenvergadering uit naar begin 2021. In de hoop dat die dan wel doorgang kan vinden. We zullen jullie hier tijdig over informeren.

 

Bestuur v.v. DVSG