Laatste Nieuws


Jaarvergadering  29 november om 20.00 uur

In Zaal- cafe Hopmans houdt DVSG haar jaarvergadering.

De notulen van de vorige vergadering liggen ter plekke ter inzage.

Naast de vaste agendapunten, zoals jaarcijfers, begroting, bestuussamenstelling en terugblik op het afgelopen jaar, zal er ook aandacht zijn voor:

  • samenwerking jeugdafdeling DVSG met Germania
  • status nieuwbouw accomodatie
  • vernieuwen hoofdveld

Iedereen die lid is of geinteresseerd, wordt uitgenodigd om deze vergadering te bezoeken.

 

Bestuur DVSG