aanmeldformulier jeugd


Naam:………………………………………………………………………………….                                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Voorletters:………………..Roepnaam: ………..…………………………M / V……

 

Adres: ………………………………………………………………………………..…                                                                           

 

Postcode en Woonplaats: …………………………….……………………….……….

                                                                                               

Geboorte datum: ……………………………………………………….………..….… 

                                                                                               

Geboorte plaats: ……………………………………………………….………..….… 

                                                                                             

Telefoon nummer: …………………………..  06 nummer: ….…………..………....

 

 E-mail adres: ….…………..……….............................................................................

 

 

O       Paspoort            O       ID-kaart          nummer............................................    

 

Aankruisen wat van toepassing is:

O       Pupillen t/m JO13       (Jeugd Onder 13 jaar  )                     

O       Junioren van af JO14   (Jeugd vanaf 14 tot 19 jaar )

 

Contributie omgerekend per maand:

Pupillen t/m JO13                        €   8,50

Junioren vanaf JO14                    € 11,50

Bijdrage waskosten                      €   1,00

 

Jeugdleden t/m 5 jaar betalen slechts € 1,- per jaar. Zodra de leeftijd is bereikt om te gaan voetballen wordt de reguliere contributie geïncasseerd.  

Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap van DVSG wordt de contributie voor het gehele lopende seizoen geïncasseerd.

               

Toestemmingsverklaring en aanmeldingsformulier voor een lidmaatschap van DVSG graag opsturen naar de  

DVSG ledenadministratie: Albert Schoenmakers Nijerf 4  6562 KW Groesbeek of via email naar aschoenmak@gmail.com

                                                                                                                            

Datum: _____ -_____ - _____                       Handtekening: ________________________         

 

Privacyverklaring: U deelt uw persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij dit statement uiteengezet in een overzicht in het DVSG – AVG beleid. Dit is terug te vinden op de DVSG website.

 

Medische indicaties of medicijnen

Zijn er medische omstandigheden die belangrijk zijn dat dit bekend is bij de sportbegeleiders Neemt u hiervoor dan contact

op met mensen van het bestuur. Wij willen dit graag binnen de privacy regels bespreken, en oplossen omdat het over zeer

vertrouwelijke informatie gaat.

 

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in de ledenadministratie en vertrouwelijk behandeld.

 

Wij heten  u van harte welkom bij v.v. DVSG en wensen u veel voetbalplezier toe.

 

 

                                                                                                            

   Wij innen de contributie en  KNVB boetes automatisch.

   Wij vragen u daarom onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.

 

 

  Naam en Voorletters   : …………………………………………………………………..………………..

  

  Adres                               : …………………………………….………………………………….…………..

 

  Postcode / Woonplaats: ………………………………………….……….……………………………….

 

  IBAN Nummer  :  ……………………………….………………………………………………….............

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ............................................................................................................................................

   Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. DVSG om van zijn / haar rekening bedragen

   af te schrijven wegens contributie, spelerspas kosten en KNVB boetes. Indien u het niet eens bent met de betaling kan deze tot maximaal

   30 kalenderdagen na incassering worden teruggeboekt. 

     

    O       per kwartaal                         O             per half jaar                         O             per jaar

 

                   

       Datum: _____ -_____ - _____                                    Handtekening: ________________________

 

 

Bestuur v.v D.V.S.G.