Clubblad De Flits


Hoewel misschien ouderwets, of noem het traditioneel, DVSG houdt vast aan haar 'papieren' clubblad De Flits.

 

De Flits komt 4x per jaar uit en vormt, naast deze website, het belangrijkste communicatiemiddel naar onze leden.

 

De redactie bestaat uit de volgende personen:

  • Dien Hopmans
  • Rob Theunissen
  • Jan de Haan
  • Luuk Janssen

 

U kunt uw kopij voor De Flits per email inleveren: infoflitsdvsg@gmail.com

 

Ook bestaat er de mogelijkheid om kopij in de 'Flitsklapper' bij café Hopmans te deponeren.